Straten

Thema:

Antwerpsestraat

Enkele archiefbeelden van de Antwerpsestraat. ...lees verder


Thema:

Floralaan

Deze naam verwijst naar het tuinaanlegbedrijf van John Juchem, tuinbouwbedrijf Flora.

Wie voor de eerste wereldoorlog per spoor van Antwerpen naar Brussel reisde werd aangenaam verrast wanneer hij aan het goederenstation te Oude-God door het venster keek en een aantal bloeiende prachtige rozenbogen te bewonderen kreeg. Deze bogen begrensden het spoor en de plantage van wijlen Willem Juchem en zonen.

In hun bedrijf werd door de stichter een zeer mooie blauw-paarse Dahlia gecreëerd, die onder de naam Willem Juchem gecatalogeerd staat.

Omstreeks 1924 was het stuk straat aan de Floralaan dat tot aan het privé-eigendom liep een echte slijkweg. Aan de ingang van de Tuinbouw Flora stond een ijzeren poort en een kleine weg in witte straatstenen leidde naar de houten villa van Willem Juchem, waarop de uitgezaagde initialen stonden van de eigenaar. Links van deze weg lag een kleine gecementeerde vijver met een fontein, overschaduwd door een grote boom, waarschijnlijk een Olm, die volledig met klimop was begroeid.

Bron: “Wandelen in Mortsel” - John Juchempad – uitgave Stad Mortsel
(gratis verkrijgbaar bij Cultureel Centrum Mortsel en Informatiedienst stad Mortsel)


Thema:

Mayerlei (40 huizekes)

Aantal: “Veertig Huizekes”
40 huizen staan in de Mayerlei
2 huizen staan in de Boechoutselei
1 veldkapel staat op de hoek van de Mayerlei en de Boechoutselei
In totaal zijn het drieënveertig huizen, de leeftijd die Henriette Mayer-van den Berghs zoon Fritz had bereikt wanneer hij een dodelijke val maakte tijdens het paardrijden. ...lees verder


Thema:

Lieven Gevaertstraat

Dit is de Lieven Gevaertstraat met zicht op de Antwerpsestraat.
Rechts zien we de werkmanshuisjes uit het begin van de 20e eeuw, later opgekocht door Agfa Gevaert en afgebroken.
Nu bevindt zich daar een parking en enkele werkateliers.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Thema:

Lepelstraat

De Lepelstraat (achter de Sint-Benedictuskerk) lag tussen de Kerk- en de Rubensstraat en was amper een 50-tal meter lang. De foto dateert van vóór 1932. De straat werd in 1962 even opgedoekt en later “iets meer naar achter”, dwz naar het Lepelhof toe, heraangelegd.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder