Straten

Thema:

Dorpsstraat

Datum naamgeving: 10 juli 1882

De straten die de Sint-Benedictuskerk omringen werden vroeger alle vier aangeduid als Dorpweg. Om ze van elkaar te onderscheiden werd aan deze benaming een nummer toegevoegd. De Dorpsstraat kreeg het nummer '4'. De benaming kan dus beschouwd worden als het enige overblijfsel van de vroegere naamgeving.

Wanneer men voor 1882 sprak van de Dorpstraat bedoelde men de straat van het dorp naar 'de statie', de Sint-Benedictusstraat dus.

Het oudste gebouw in de straat is het voormalige café Kretenburg, gebouwd in 1883. ...lees verder


Thema:

Eduard Arsenstraat

Eduard Arsen was de vierde burgemeester van Mortsel na de onafhankelijkheid in 1830. Hij werd benoemd bij K.B. van 2 januari 1900. Zijn ambtsperiode duurde slechts twee maanden, want reeds op 2 maart overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking. Eduard Arsen was te Antwerpen geboren op 12 mei 1843. Einde 1879 vestigde hij zich in Mortsel, toen hij eigenaar werd van een mooi herenhuis met park, Mechelsesteenweg 85. In 1895 werd hij gemeenteraadslid en kort nadien schepen, tot hij vier jaar later waarnemend burgemeester werd, na de tragische dood van burgemeester Pieter Reypens te Edegem.

Na zijn overlijden werd schepen Frans Schoesetters waarnemend burgemeester, een toestand die duurde tot 27 februari 1904, dag waarop S. Huybrechts tot burgemeester werd benoemd. ...lees verder


Thema:

Fortstraat

Wanneer op 8 september 1859 beslist werd de omwalling van Keizer Karei (1542) te slopen en te vervangen door het ontwerp van kapitein Henri Brialmont, zijnde een gordel van acht forten, gemiddeld 7,5 kilometer van de kathedraal, op 3 tot 4,5 kilometer van de nieuwe omwalling en op 2 kilometer van elkaar, had dit ook zeer grote gevolgen voor Mortsel. 66 Percelen, eigendom van elf eigenaars, werden onteigend en binnen een straal van 585 meter mochten geen stenen huizen of muren opgetrokken of gebouwd worden, enkel hutten of kleine houten huizen. De gemeente speelde een grote rol in de strijd tegen deze krijgsdienstbaarheden, een strijd die duurde tot 1870. Tussen 1860 en 1864 werd er door duizenden burgers en soldaten aan het fort gebouwd.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de buitenste fortengordel (1 tot 8) niet langer aangewend voor de verdediging en werd Fort IV omgevormd tot een depot voor zware artillerie. ...lees verder


Thema:

Gemeenteplein

Door aankoop en ruiling van gronden aan de 'staatsbanen' van Antwerpen naar Lier en naar Mechelen, kwam de gemeente in 1890 in het bezit van gronden nodig voor het bouwen van een gemeentehuis. Er werd een prijskamp uitgeschreven voor het bouwen van een gemeentehuis in Vlaamse renaissancestijl dat op 7 juli 1895 plechtig werd geopend.

Dank zij de aankoop en de afbraak van het café Minerva kon de tramlijn, die oorspronkelijk slechts doorliep tot aan de spoorwegbrug, in 1923 verlengd worden tot achter het gemeentehuis, in 1934 gevolgd door een tweede lijn. In de raadszitting van 22 maart 1927 werd het overblijvende gedeelte van de eigendommen van burgemeester Reypens, het herenhuis en de brouwerij, door de gemeente aangekocht met het vooruitzicht het Gemeenteplein te vergroten. Een jaar later werden bestratingswerken uitgevoerd en in hetzelfde jaar werd ook een prijskamp uitgeschreven voor het ontwerp van een gevelcomplex, op te richten op den grond aangekocht door de gemeente Mortsel, achter het gemeentehuis. ...lees verder


Thema:

Edegemsestraat

Datum naamgeving: 10 juli 1882

In de beschrijving van de tiendwijken (1699) vormt de straat de westelijke zijde van de XIVde wijk, het Clijn Molenvelt. In die tijd stond er ook in het begin van de straat een gerechte of galg. In 1820 wordt de ligging en de loop van de straat als volgt omschreven: “Den weg genaemt Edegemsche straet beginnende aen het gehucht den ouden god loopende door de straet genaemd de beeck naer de gemeente van Edegem tot op het schyde der zelve gemeente, welke moet hebben een breedte van 21 voet of 6 ellen, zonder de gragten en heeft tegenwoordig de volgende breedte te weten (16 a 40)" Het eerste gedeelte wordt in 1833 gekasseid op voorwaarde dat dit gebeurt op kosten van de inwoners van het gehucht. ...lees verder