Geheugenplaatsen

Redoutes

In 1906 werden er tussen de forten nog kleinere steunpunten opgericht, de redoutes.

Eén ervan (nummer 6) lag tussen de Liersesteenweg en de Sint-Benedictusstraat, aan de huidige Vestinglaan.
Een volgende redoute (nummer 7) bevond zich waar de Floralaan de Oudebaan bereikte.
Nummer 8 was te vinden in wat nu de Edmond Thieffrylaan is, over de begraafplaats, wat meer naar de Mechelsesteenweg toe. (Het heuveltje op het speelterrein bij het Merelhof werd op een stuk van die redoute aangelegd).

Deze mini-versterkingen kregen ook een eigen verbindingsweg ( Vestinglaan – Floralei – Edmond Thieffrylaan ). Dat die rechte lijn aan de Mechelsesteenweg een haakse sprong heeft is te “danken” aan de toenmalige senator Everaerts, die kon bekomen dat er geen stuk onteigend werd van zijn kasteeldomein, het Hof van Everaerts, later het Hof van Rieth. De redoutes werden slechts een hele tijd na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd, nadat ze nog een tijdje als noodwoning voor daklozen hadden gediend.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


De Molen

De oudst bekende vermelding van de molen gaat terug tot het jaar 1295, toen hij eigendom was van Wouter Volcaert. Hij schijnt één van de eerste molens geweest te zijn die hier te lande werd opgericht. Deze gevleugelde gevaarten bestaan pas sinds de laatste twintig jaar van de 12de eeuw.Een akte uit 1373 spreekt over "…opt hoghevelt tusschen de kercke en den molen…". In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) staat de molen vermeld als "…gelegen binnen Mortsele aen die hoghe molen …".

Op 1 augustus 1584 brandden de staatsen uit Antwerpen de molen af. Hij zou later weer opgebouwd worden.

Tot 1615 bleef de molen eigendom van de heren van Cantecroy. In dat jaar werd hij, samen met Dieseghem, verkocht aan Jan de Cordes. De verkoopakte van het domein van Cantecroy uit 1627 vermeldde: "...over sekeren moulen vuytte voorscrevene heerlijckheyt van Cantrecrooy…". In een akte uit 1703 staat dat "…de heere van Cantecroy en heeft binnen Mortsel geenen wintmolen…".

De molen die op de hoek van de Molenstraat en de Oudebaan stond, werd in mei 1890 afgebroken en verkocht aan ene Axel van Breda die hem weer oprichtte in Merksplas. In 1927 werd hij ook daar afgebroken.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring


Luithagenbrug

Vele Mortselaars refereren aan deze plaats als ze het hebben over de “Afgebroken Brug” alhoewel de brug in kwestie al verdwenen is sinds 1974.

De brug werd gebouwd in 1922 bij de ophoging van het 8 km lange zuidelijke militaire ringspoor van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Zuid. Dit ringspoor werd aangelegd in 1878 en werd afgebroken in 1974.

De doortrekking van de tramlijn tot aan het Gemeenteplein werd doorgevoerd in 1923, een jaar nadat de brug voltooid werd. De gelijkgrondse spoorlijn werd toen ook verwijderd. ...lees verder