Gebouwen

Thema:

Smederij

Smederij en Ijzerwinkel Frans Verswijfel-Van Hoof bevond zich in de Statielei nr.107.

Later (jaren 60) was hier Patisserie Franquet en tegenwoordig Apotheek Van Mulders (tussen Pearle Vision en Wibra).

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Thema:

Fort 4: Geschiedenis

1830 Belgische neutraliteit - ontstaan idee Nationaal Reduit
Na de Belgische omwenteling van 1830 kreeg België een neutraal statuut opgelegd. De onafhankelijkheid werd gewaarborgd door de toenmalige grote mogendheden: Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Indien België zou worden aangevallen, moesten de Belgische strijdkrachten zelf lang genoeg weerstand kunnen bieden om de vermelde grote mogendheden de tijd te geven een politieke of militaire oplossing te zoeken.
Rond het midden van de 19de eeuw ontstond het idee van een "Nationaal Reduit": één grote sterke vesting waarin regering en veldleger zich bij een vijandelijke overmacht zouden kunnen terugtrekken. Om politieke, economische en militaire redenen bleek de Vesting Antwerpen het best geschikt als Nationaal Reduit. In 1859 werd het plan goedgekeurd.
Om militaire redenen moesten de nieuwe vestingwerken wel op een veel grotere afstand van de stad komen dan de oude stadsomwalling uit 1542. Deze oude - zogenaamde Spaanse Omwalling - werd afgebroken.
  ...lees verder


Thema:

Hoeve Dieseghem

Het eerste spoor van Mortsel dat we in geschreven vorm konden aantreffen is het bestaan van Dieseghem als afhankelijkheid van de Henegouwse Benedictijnenabdij te Lobbes, een stichting uit de 7de eeuw.

In het polypticon, de verzamellijst van bezittingen, uit 869 lezen we ‘… Sunt et in villa quae dicitur Tisingaheim mansi IIII solvit unusquisque pro censu solid.V et porcum I …’ (in de villa die Tisingaheim genoemd wordt zijn er vier mansi. Elk van hen betaalt als cijns 5 schellingen en 1 varken). Zo men bedenkt dat een mansus – in het Nederlands vaak door hova of hoeve weergegeven – 10 tot 12 bunder bedroeg, dan moet er onder Dieseghem 40 à 48 bunder geressorteerd hebben. (1 bunder= 1ha). ...lees verder


Thema:

Fotogalerij Retrobeelden

Alle foto’s behoren tot het foto-archief van de MHK ( Mortselse Heemkundige Kring )

...lees verder