Welkom

Welkom op erfgoedmortsel.be.
Deze website is een project dat beeldmateriaal en informatie over Mortsel, haar bewoners en verleden virtueel verzamelt en ontsluit. De creatie ervan kadert in het Mortselse cultuurbeleidsplan. De instandhouding en het onderhoud van erfgoedmortsel.be wordt verzorgd door de stad Mortsel in samenwerking met de Mortselse Heemkundige Kring.

Gelieve de sleutelwoorden bovenaan te gebruiken om door de site te navigeren.
Wanneer u een account aanmaakt rechts bovenaan kan u commentaren achterlaten.


Recentste artikels

De Molen

De oudst bekende vermelding van de molen gaat terug tot het jaar 1295, toen hij eigendom was van Wouter Volcaert. Hij schijnt één van de eerste molens geweest te zijn die hier te lande werd opgericht. Deze gevleugelde gevaarten bestaan pas sinds de laatste twintig jaar van de 12de eeuw.Een akte uit 1373 spreekt over "…opt hoghevelt tusschen de kercke en den molen…". In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) staat de molen vermeld als "…gelegen binnen Mortsele aen die hoghe molen …".

Op 1 augustus 1584 brandden de staatsen uit Antwerpen de molen af. Hij zou later weer opgebouwd worden.

Tot 1615 bleef de molen eigendom van de heren van Cantecroy. In dat jaar werd hij, samen met Dieseghem, verkocht aan Jan de Cordes. De verkoopakte van het domein van Cantecroy uit 1627 vermeldde: "...over sekeren moulen vuytte voorscrevene heerlijckheyt van Cantrecrooy…". In een akte uit 1703 staat dat "…de heere van Cantecroy en heeft binnen Mortsel geenen wintmolen…".

De molen die op de hoek van de Molenstraat en de Oudebaan stond, werd in mei 1890 afgebroken en verkocht aan ene Axel van Breda die hem weer oprichtte in Merksplas. In 1927 werd hij ook daar afgebroken.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring


Luithagenbrug

Vele Mortselaars refereren aan deze plaats als ze het hebben over de “Afgebroken Brug” alhoewel de brug in kwestie al verdwenen is sinds 1974.

De brug werd gebouwd in 1922 bij de ophoging van het 8 km lange zuidelijke militaire ringspoor van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Zuid. Dit ringspoor werd aangelegd in 1878 en werd afgebroken in 1974.

De doortrekking van de tramlijn tot aan het Gemeenteplein werd doorgevoerd in 1923, een jaar nadat de brug voltooid werd. De gelijkgrondse spoorlijn werd toen ook verwijderd. ...lees verder


Thema:

Fort 4: Geschiedenis

1830 Belgische neutraliteit - ontstaan idee Nationaal Reduit
Na de Belgische omwenteling van 1830 kreeg België een neutraal statuut opgelegd. De onafhankelijkheid werd gewaarborgd door de toenmalige grote mogendheden: Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Indien België zou worden aangevallen, moesten de Belgische strijdkrachten zelf lang genoeg weerstand kunnen bieden om de vermelde grote mogendheden de tijd te geven een politieke of militaire oplossing te zoeken.
Rond het midden van de 19de eeuw ontstond het idee van een "Nationaal Reduit": één grote sterke vesting waarin regering en veldleger zich bij een vijandelijke overmacht zouden kunnen terugtrekken. Om politieke, economische en militaire redenen bleek de Vesting Antwerpen het best geschikt als Nationaal Reduit. In 1859 werd het plan goedgekeurd.
Om militaire redenen moesten de nieuwe vestingwerken wel op een veel grotere afstand van de stad komen dan de oude stadsomwalling uit 1542. Deze oude - zogenaamde Spaanse Omwalling - werd afgebroken.
  ...lees verder


Thema:

Open Monumentendag

Open Monumentendag - zondag 13 september 2009 – Thema - Zorg

  Het psychiatrisch centrum Sint-Amedeus en de kloostergemeenschap van de Broeders van Liefde stellen ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2009 hun deuren open voor de geïnteresseerde bezoeker.

Van oudsher gekend in het Antwerpse als “het gesticht”, was het centrum in het verleden eerder een gesloten wereld. Ondertussen bestaat Sint-Amedeus 114 jaar en worden reële en denkbeeldige muren traag maar zeker gesloopt. De geschiedenis van de gebouwen, afbraak en nieuwbouw, is een weerspiegeling van de veranderingen in het denken over psychisch zieken en de daaraan gekoppelde zorg. In een tentoonstelling wordt de evolutie geschetst van een psychiatrisch centrum dat patiënten opnam in een gesloten gemeenschap naar een centrum dat hen terug aansluiting wil laten vinden in onze samenleving.

Tijdens rondleidingen kunnen de bezoekers zelf vaststellen hoe Sint-Amedeus, zowel architecturaal als in zorgaanbod, geëvolueerd is naar een modern, eigentijds psychiatrisch centrum. Voor deze rondleidingen met gids dient men te reserveren via het Cultureel Centrum Mortsel. ...lees verder


Thema:

Hoeve Dieseghem

Het eerste spoor van Mortsel dat we in geschreven vorm konden aantreffen is het bestaan van Dieseghem als afhankelijkheid van de Henegouwse Benedictijnenabdij te Lobbes, een stichting uit de 7de eeuw.

In het polypticon, de verzamellijst van bezittingen, uit 869 lezen we ‘… Sunt et in villa quae dicitur Tisingaheim mansi IIII solvit unusquisque pro censu solid.V et porcum I …’ (in de villa die Tisingaheim genoemd wordt zijn er vier mansi. Elk van hen betaalt als cijns 5 schellingen en 1 varken). Zo men bedenkt dat een mansus – in het Nederlands vaak door hova of hoeve weergegeven – 10 tot 12 bunder bedroeg, dan moet er onder Dieseghem 40 à 48 bunder geressorteerd hebben. (1 bunder= 1ha). ...lees verder


Thema:

Fotopresentatie Herdenking 5 April (Schooldag)

Op 5 april 2008 was het 65 jaar geleden dat het bombardement op Mortsel plaatsvond.
Deze fotogalerijen hebben deze trieste gebeurtenis als thema.

9 April 2008. Schooldag
Door op de collage te klikken opent u de reeks in een nieuw venster. ...lees verder


Thema:

Fotopresentatie Herdenking 5 April (Getuigendag)

Op 5 april 2008 was het 65 jaar geleden dat het bombardement op Mortsel plaatsvond.
Deze fotogalerijen hebben deze trieste gebeurtenis als thema.

8 April 2008. "Getuigendag" - De getuigen ontmoeten de leerlingen die hen geïnterviewd hebben. Foto's Hugo Vermeirsch
Door op de collage te klikken opent u de reeks in een nieuw venster. ...lees verder


Thema:

Fotopresentatie Herdenking 5 April (Herdenking 2008)

Op 5 april 2008 was het 65 jaar geleden dat het bombardement op Mortsel plaatsvond.
Deze fotogalerijen hebben deze trieste gebeurtenis als thema.

Deze foto's zijn genomen op de herdenking van 5 April 2008. (Foto's Hugo Vermeirsch)
Door op de collage te klikken opent u de reeks in een nieuw venster. ...lees verder


Thema:

Fotopresentatie Herdenking 5 April (Hugo Vermeirsch)

Op 5 april 2008 was het 65 jaar geleden dat het bombardement op Mortsel plaatsvond.
Deze fotogalerijen hebben deze trieste gebeurtenis als thema.

Dit is een fotopresentatie die Hugo Vermeirsch maakte voor de Mortselse Heemkundige Kring.
Door op de collage te klikken opent u de reeks in een nieuw venster. ...lees verder


Thema:

Fotogalerij Retrobeelden

Alle foto’s behoren tot het foto-archief van de MHK ( Mortselse Heemkundige Kring )

...lees verder