Welkom

Welkom op erfgoedmortsel.be.
Deze website is een project dat beeldmateriaal en informatie over Mortsel, haar bewoners en verleden virtueel verzamelt en ontsluit. De creatie ervan kadert in het Mortselse cultuurbeleidsplan. De instandhouding en het onderhoud van erfgoedmortsel.be wordt verzorgd door de stad Mortsel in samenwerking met de Mortselse Heemkundige Kring.

Gelieve de sleutelwoorden bovenaan te gebruiken om door de site te navigeren.
Wanneer u een account aanmaakt rechts bovenaan kan u commentaren achterlaten.


Recentste artikels

Thema:

Antwerpsestraat

Enkele archiefbeelden van de Antwerpsestraat. ...lees verder


Thema:

Antwerpsestraat: een terugblik

De Antwerpsestraat: een terugblik. Een realisatie van de Mortselse Heemkundige Kring uit 2006.
De video bestaat uit twee delen en wordt gehost door youtube.com.

Opnamen: M. Gruyaert, E. Mannekens en M. Vandeputte. ...lees verder


Thema:

Open Monumentendag 2009: St-Amedeus

fragment uit de folder uitgebracht ter gelegenheid van Open Monumentendag 2009:

1895 - 1940: bouw
In de nasleep van de Franse Revolutie was er een sterke anticlericale houding en kloosterorden werden uit het onderwijs en de verzorging gebannen. De bestaande Godshuizen waren overgenomen door de overheid en de zorg voor krankzinnigen gebeurde vooral in de gevangenissen zoals het Geraard Duivelsteen in Gent. In 1807 werd kanunnik Petrus Jozef Triest door de burgerlijke autoriteiten van de stad Gent belast met de zorg voor de algemene weldadigheid en opgenomen in de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen. Hij stichtte de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de krankzinnigenzorg. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten. In het begin werkten zij in dienst van de burgerlijke autoriteiten.

Vader Amedeus Stockman, toenmalig Generale Overste van de Broeders van Liefde en zelf afkomstig uit Mortsel, deed in 1894 de officiële aanvraag aan de minister van Justitie om in het dorp Mortsel bij Antwerpen een gesticht voor behoeftige geesteszieken te mogen oprichten. De Broeders van Liefde hadden toen al instellingen voor krankzinnigenzorg in Gent, Beernem, Zelzate, Sint-Truiden en Froidmont. De inrichting zou 600 patiënten kunnen huisvesten en beschikken over een landbouwbedrijf van 5 à 6 ha. Op vraag van het bisdom moest de generale overste een verklaring ondertekenen dat in het nieuwe gesticht enkel “armlastige” krankzinnigen zouden worden verpleegd en dat anderen, die wel eigen middelen hadden, zouden verpleegd worden tegen de prijs die officieel voor de armlastigen was vastgelegd. ...lees verder


Thema:

Open Monumentendag 2006

Kasteel Cantecroy

In de vroege middeleeuwen beheerste de militaire burcht, toen Cantincrode genoemd, één van de belangrijkste toegangswegen naar Antwerpen. Volgens een keure uit 1289 hoorde de heerlijkheid Cantecroy toe aan Ridder Wouter Volckaert. Hij was één van de invloedrijkste en welstellendste lieden van die tijd. Zijn laatste afstammeling sneuvelde in de Guldensporenslag aan Franse zijde.

Hertog Jan II van Brabant “verwierf“ Cantecroy om zijn lege staatskas te spijzen en verkocht het dadelijk door in 1296 aan Willen III van Berchem uit het machtige geslacht Berthouts. Een kleinzoon van deze ridder nam de naam “van Ranst” aan, die tot in 1526 door de heren van Cantecroy gedragen werd. Het was in deze periode dat de burcht verder werd uitgebouwd met meestertoren, kapel en zware versterkingen.  ...lees verder


Thema:

Smederij

Smederij en Ijzerwinkel Frans Verswijfel-Van Hoof bevond zich in de Statielei nr.107.

Later (jaren 60) was hier Patisserie Franquet en tegenwoordig Apotheek Van Mulders (tussen Pearle Vision en Wibra).

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Thema:

Floralaan

Deze naam verwijst naar het tuinaanlegbedrijf van John Juchem, tuinbouwbedrijf Flora.

Wie voor de eerste wereldoorlog per spoor van Antwerpen naar Brussel reisde werd aangenaam verrast wanneer hij aan het goederenstation te Oude-God door het venster keek en een aantal bloeiende prachtige rozenbogen te bewonderen kreeg. Deze bogen begrensden het spoor en de plantage van wijlen Willem Juchem en zonen.

In hun bedrijf werd door de stichter een zeer mooie blauw-paarse Dahlia gecreëerd, die onder de naam Willem Juchem gecatalogeerd staat.

Omstreeks 1924 was het stuk straat aan de Floralaan dat tot aan het privé-eigendom liep een echte slijkweg. Aan de ingang van de Tuinbouw Flora stond een ijzeren poort en een kleine weg in witte straatstenen leidde naar de houten villa van Willem Juchem, waarop de uitgezaagde initialen stonden van de eigenaar. Links van deze weg lag een kleine gecementeerde vijver met een fontein, overschaduwd door een grote boom, waarschijnlijk een Olm, die volledig met klimop was begroeid.

Bron: “Wandelen in Mortsel” - John Juchempad – uitgave Stad Mortsel
(gratis verkrijgbaar bij Cultureel Centrum Mortsel en Informatiedienst stad Mortsel)


Thema:

Mayerlei (40 huizekes)

Aantal: “Veertig Huizekes”
40 huizen staan in de Mayerlei
2 huizen staan in de Boechoutselei
1 veldkapel staat op de hoek van de Mayerlei en de Boechoutselei
In totaal zijn het drieënveertig huizen, de leeftijd die Henriette Mayer-van den Berghs zoon Fritz had bereikt wanneer hij een dodelijke val maakte tijdens het paardrijden. ...lees verder


Thema:

Lieven Gevaertstraat

Dit is de Lieven Gevaertstraat met zicht op de Antwerpsestraat.
Rechts zien we de werkmanshuisjes uit het begin van de 20e eeuw, later opgekocht door Agfa Gevaert en afgebroken.
Nu bevindt zich daar een parking en enkele werkateliers.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Thema:

Lepelstraat

De Lepelstraat (achter de Sint-Benedictuskerk) lag tussen de Kerk- en de Rubensstraat en was amper een 50-tal meter lang. De foto dateert van vóór 1932. De straat werd in 1962 even opgedoekt en later “iets meer naar achter”, dwz naar het Lepelhof toe, heraangelegd.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Redoutes

In 1906 werden er tussen de forten nog kleinere steunpunten opgericht, de redoutes.

Eén ervan (nummer 6) lag tussen de Liersesteenweg en de Sint-Benedictusstraat, aan de huidige Vestinglaan.
Een volgende redoute (nummer 7) bevond zich waar de Floralaan de Oudebaan bereikte.
Nummer 8 was te vinden in wat nu de Edmond Thieffrylaan is, over de begraafplaats, wat meer naar de Mechelsesteenweg toe. (Het heuveltje op het speelterrein bij het Merelhof werd op een stuk van die redoute aangelegd).

Deze mini-versterkingen kregen ook een eigen verbindingsweg ( Vestinglaan – Floralei – Edmond Thieffrylaan ). Dat die rechte lijn aan de Mechelsesteenweg een haakse sprong heeft is te “danken” aan de toenmalige senator Everaerts, die kon bekomen dat er geen stuk onteigend werd van zijn kasteeldomein, het Hof van Everaerts, later het Hof van Rieth. De redoutes werden slechts een hele tijd na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd, nadat ze nog een tijdje als noodwoning voor daklozen hadden gediend.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder