Puppetmast0r's blog

Thema:

Floralaan

Deze naam verwijst naar het tuinaanlegbedrijf van John Juchem, tuinbouwbedrijf Flora.

Wie voor de eerste wereldoorlog per spoor van Antwerpen naar Brussel reisde werd aangenaam verrast wanneer hij aan het goederenstation te Oude-God door het venster keek en een aantal bloeiende prachtige rozenbogen te bewonderen kreeg. Deze bogen begrensden het spoor en de plantage van wijlen Willem Juchem en zonen.

In hun bedrijf werd door de stichter een zeer mooie blauw-paarse Dahlia gecreëerd, die onder de naam Willem Juchem gecatalogeerd staat.

Omstreeks 1924 was het stuk straat aan de Floralaan dat tot aan het privé-eigendom liep een echte slijkweg. Aan de ingang van de Tuinbouw Flora stond een ijzeren poort en een kleine weg in witte straatstenen leidde naar de houten villa van Willem Juchem, waarop de uitgezaagde initialen stonden van de eigenaar. Links van deze weg lag een kleine gecementeerde vijver met een fontein, overschaduwd door een grote boom, waarschijnlijk een Olm, die volledig met klimop was begroeid.

Bron: “Wandelen in Mortsel” - John Juchempad – uitgave Stad Mortsel
(gratis verkrijgbaar bij Cultureel Centrum Mortsel en Informatiedienst stad Mortsel)


Thema:

Mayerlei (40 huizekes)

Aantal: “Veertig Huizekes”
40 huizen staan in de Mayerlei
2 huizen staan in de Boechoutselei
1 veldkapel staat op de hoek van de Mayerlei en de Boechoutselei
In totaal zijn het drieënveertig huizen, de leeftijd die Henriette Mayer-van den Berghs zoon Fritz had bereikt wanneer hij een dodelijke val maakte tijdens het paardrijden. ...lees verder


Thema:

Lieven Gevaertstraat

Dit is de Lieven Gevaertstraat met zicht op de Antwerpsestraat.
Rechts zien we de werkmanshuisjes uit het begin van de 20e eeuw, later opgekocht door Agfa Gevaert en afgebroken.
Nu bevindt zich daar een parking en enkele werkateliers.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Thema:

Lepelstraat

De Lepelstraat (achter de Sint-Benedictuskerk) lag tussen de Kerk- en de Rubensstraat en was amper een 50-tal meter lang. De foto dateert van vóór 1932. De straat werd in 1962 even opgedoekt en later “iets meer naar achter”, dwz naar het Lepelhof toe, heraangelegd.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder


Redoutes

In 1906 werden er tussen de forten nog kleinere steunpunten opgericht, de redoutes.

Eén ervan (nummer 6) lag tussen de Liersesteenweg en de Sint-Benedictusstraat, aan de huidige Vestinglaan.
Een volgende redoute (nummer 7) bevond zich waar de Floralaan de Oudebaan bereikte.
Nummer 8 was te vinden in wat nu de Edmond Thieffrylaan is, over de begraafplaats, wat meer naar de Mechelsesteenweg toe. (Het heuveltje op het speelterrein bij het Merelhof werd op een stuk van die redoute aangelegd).

Deze mini-versterkingen kregen ook een eigen verbindingsweg ( Vestinglaan – Floralei – Edmond Thieffrylaan ). Dat die rechte lijn aan de Mechelsesteenweg een haakse sprong heeft is te “danken” aan de toenmalige senator Everaerts, die kon bekomen dat er geen stuk onteigend werd van zijn kasteeldomein, het Hof van Everaerts, later het Hof van Rieth. De redoutes werden slechts een hele tijd na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd, nadat ze nog een tijdje als noodwoning voor daklozen hadden gediend.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder