Puppetmast0r's blog

Thema:

Antwerpsestraat

Enkele archiefbeelden van de Antwerpsestraat. ...lees verder


Thema:

Antwerpsestraat: een terugblik

De Antwerpsestraat: een terugblik. Een realisatie van de Mortselse Heemkundige Kring uit 2006.
De video bestaat uit twee delen en wordt gehost door youtube.com.

Opnamen: M. Gruyaert, E. Mannekens en M. Vandeputte. ...lees verder


Thema:

Open Monumentendag 2009: St-Amedeus

fragment uit de folder uitgebracht ter gelegenheid van Open Monumentendag 2009:

1895 - 1940: bouw
In de nasleep van de Franse Revolutie was er een sterke anticlericale houding en kloosterorden werden uit het onderwijs en de verzorging gebannen. De bestaande Godshuizen waren overgenomen door de overheid en de zorg voor krankzinnigen gebeurde vooral in de gevangenissen zoals het Geraard Duivelsteen in Gent. In 1807 werd kanunnik Petrus Jozef Triest door de burgerlijke autoriteiten van de stad Gent belast met de zorg voor de algemene weldadigheid en opgenomen in de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen. Hij stichtte de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de krankzinnigenzorg. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten. In het begin werkten zij in dienst van de burgerlijke autoriteiten.

Vader Amedeus Stockman, toenmalig Generale Overste van de Broeders van Liefde en zelf afkomstig uit Mortsel, deed in 1894 de officiële aanvraag aan de minister van Justitie om in het dorp Mortsel bij Antwerpen een gesticht voor behoeftige geesteszieken te mogen oprichten. De Broeders van Liefde hadden toen al instellingen voor krankzinnigenzorg in Gent, Beernem, Zelzate, Sint-Truiden en Froidmont. De inrichting zou 600 patiënten kunnen huisvesten en beschikken over een landbouwbedrijf van 5 à 6 ha. Op vraag van het bisdom moest de generale overste een verklaring ondertekenen dat in het nieuwe gesticht enkel “armlastige” krankzinnigen zouden worden verpleegd en dat anderen, die wel eigen middelen hadden, zouden verpleegd worden tegen de prijs die officieel voor de armlastigen was vastgelegd. ...lees verder


Thema:

Open Monumentendag 2006

Kasteel Cantecroy

In de vroege middeleeuwen beheerste de militaire burcht, toen Cantincrode genoemd, één van de belangrijkste toegangswegen naar Antwerpen. Volgens een keure uit 1289 hoorde de heerlijkheid Cantecroy toe aan Ridder Wouter Volckaert. Hij was één van de invloedrijkste en welstellendste lieden van die tijd. Zijn laatste afstammeling sneuvelde in de Guldensporenslag aan Franse zijde.

Hertog Jan II van Brabant “verwierf“ Cantecroy om zijn lege staatskas te spijzen en verkocht het dadelijk door in 1296 aan Willen III van Berchem uit het machtige geslacht Berthouts. Een kleinzoon van deze ridder nam de naam “van Ranst” aan, die tot in 1526 door de heren van Cantecroy gedragen werd. Het was in deze periode dat de burcht verder werd uitgebouwd met meestertoren, kapel en zware versterkingen.  ...lees verder


Thema:

Smederij

Smederij en Ijzerwinkel Frans Verswijfel-Van Hoof bevond zich in de Statielei nr.107.

Later (jaren 60) was hier Patisserie Franquet en tegenwoordig Apotheek Van Mulders (tussen Pearle Vision en Wibra).

Bron: Mortselse Heemkundige Kring ...lees verder