Puppetmast0r's blog

Thema:

Armand Segerslei

Datum naamgeving: 30 december 1925

Armand Segers werd op 15 augustus 1848 te Antwerpen geboren. Hij bleef er geruime tijd wonen en bekleedde er tal van belangrijke functies. Al vroeg verloor hij zijn echtgenote Elisa Meeus. Zijn enig kind, dochter Josepha, was gehuwd met J. Beeckmans de Westmeerbeek, kaderlid bij Gevaert Photo Producten.

Armand Segers was onder meer een van de animators van de 'Meetingpartij', die opkwam tegen de aanleg van de nieuwe vestinggordel rond Antwerpen, waartoe ook Fort IV van Mortsel behoorde. Verder was hij medeoprichter van de 'Katholieke Schoolpenning', een vereniging die geld inzamelde voor de vrije, katholieke scholen, toen die nog niet konden rekenen op officiële steun, na de liberale machtsovername in 1876. ...lees verder


Thema:

Septestraat

In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) is er sprake van op ‘deinde van der Varent een stuck lants ghehethen den Zijp’ en iets verder van ‘...item aent Feken vande Zijp ter Sijen ter Luythaghen ...' Bij de vruchten 'in lande ende in renten gelyck dat sy gelegen syn toebehoirende onser vrouwen capelrye in de kercke van Mortsele, geacteerd op 25 april 1603, behoorde '... huys ende hoff met syne toebehoorten gelegen inde Sypstraete ontrent t Feken...'. ...lees verder


Thema:

Ridder van Ranstlei

De geschiedenis van dit adellijk geslacht loopt samen met de geschiedenis van het kasteel Cantecroy. Wouter Berthout IV erfde van zijn vader Wouter III de heerlijkheid Cantecroy en nam de naam van Ranst aan. Zijn zoon, Jan I van Ranst, breidde in 1382 het machtsgebied der heren van Cantecroy uit over Mortsel, Edegem, Boechout, Hove, Vremde en Millegem (Ranst). Hij werd opgevolgd door zijn broer Costen, een der machtigste leenmannen van Brabant. Costen en zijn echtgenote, Joanna van Brabant, werden in hun grafkelder in de Sint-Benedictuskerk begraven.
Na hem volgde in het begin van de 15de eeuw zijn oudste zoon Jan II als heer van Cantecroy, Mortsel, Edegem, Hauthain-le-Val, ter Stijpen, Luithagen enz. en in 1443 diens zoon Jan III. Wanneer Jan III in 1476 echter kinderloos overleed, deden niet minder dan acht erfgenamen hun rechten op de rijke nalatenschap van ridder Jan van Ranst gelden. ...lees verder


Thema:

Pieter Reypenslei

Petrus Josephus Reypens, geboren in Mortsel op 19 maart 1840, was gehuwd met Amelia Maria Bayet. Na het overlijden van zijn vader Joannes Gummarus in 1868 werd hij eigenaar van de brouwerij 'De Nieuwe Stad' gelegen aan de Statielei 5, die reeds bestond vóór 1766.

Petrus Reypens, beter bekend als Pieter Reypens, werd burgemeester van Mortsel op 30 juli 1870. Op 24 oktober 1873 opgevolgd door K. De Rooy, nam hij nog geen jaar later het bewind weer over. Zijn lichaam werd op 22 juni 1899 gevonden in de gracht rond Fort V te Edegem, waar hij in onopgeloste omstandigheden de dood had gevonden. Tijdens zijn bewind werd er in 1895 een eerste 'echt’ gemeentehuis gebouwd. ...lees verder


Thema:

Prins Leopoldlei

De naam verwijst naar prins Leopold, de oudste zoon van koning Albert I. Hij werd in Brussel geboren op 3 november 1901. Op 10 november 1926 huwde kroonprins Leopold, Hertog van Brabant, met Astrid Bernadette, Prinses van Zweden die hem drie kinderen schonk: Josephine-Charlotte, Boudewijn en Albert. Na de dood van zijn vader volgde hij hem op 23 februari 1934 op als koning Leopold III. Wanneer het Belgische leger op 28 mei 1940 capituleerde voor de Duitse overmacht weigerde hij het land te verlaten.

Op 11 september 1941 huwde hij Mary-Liliane Baels. Leopold was sinds het overlijden van koningin Astrid in 1935 weduwnaar. Uit dit huwelijk werden nog drie kinderen geboren: Alexander, Marie-Christine en Maria-Esmeralda. Van juni 1944 tot juli 1950 vertoefde koning Leopold III in het buitenland, eerst omdat hij in Duitse gevangenschap verkeerde, later wegens het binnenlandse verzet tegen zijn terugkeer. Na een woelige koningskwestie deed koning Leopold III op 16 juli 1951 troonsafstand ten gunste van zijn oudste zoon Boudewijn en leefde sindsdien teruggetrokken op het kasteel in Argenteuil. Op 25 september 1983 overleed de vierde koning der Belgen. ...lees verder