Thema:

Septestraat

In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) is er sprake van op ‘deinde van der Varent een stuck lants ghehethen den Zijp’ en iets verder van ‘...item aent Feken vande Zijp ter Sijen ter Luythaghen ...' Bij de vruchten 'in lande ende in renten gelyck dat sy gelegen syn toebehoirende onser vrouwen capelrye in de kercke van Mortsele, geacteerd op 25 april 1603, behoorde '... huys ende hoff met syne toebehoorten gelegen inde Sypstraete ontrent t Feken...'.

In de jaren vijftig werd dit kantoorgebouw op de hoek van de Hendrik Kuijpersstraat opgetrokken.

Volgens de beschrijving van de tiendwijken heette de Xlde wijk 'de cleijne sept'. De zuidelijke grens werd gevormd door de '...de straete de Sept daer den gesloten draeijboom inne hanght...'.

Een Sept, Zept of Zijp is een beekje, een slootje. Bij overdracht kan het ook waterrijk land betekenen.

In 1904 deed de firma Lieven Gevaert & Cie een aanvraag om in deze straat een fabriek op te richten; de gebouwen in de Heilig-Kruisstraat waren te klein geworden. Met Pasen 1905 namen Lieven Gevaert en zijn werknemers hun intrek in de nieuwe gebouwen. De fabriek nam steeds uitbreiding en buiten enkele huizen op de linkerkant zijn alle gronden aan de straat nu eigendom van Agfa-Gevaert N.V.

Septestraat in het begin van de 20ste eeuw. Links op de hoek met de Deurnestraat café den Hovenier.
Het café links op de hoek met de Lieven Gevaertstraat, toen nog de Septstraetschenvoetweg genoemd, heeft in de loop der jaren verschillende benamingen gekregen: De Toekomst, Flamingo, Carlton, Pic-Nic, Tijl, De Vuurvogel, De Film en Stereo. Verder in de straat sedert 1905 de fabriek van fotografische papieren Gevaert & Cie.
Septestraat vanaf het kruispunt met de Lieven Gevaertstraat in de richting van de Deurnestraat in de loop van de jaren zestig.
De meeste huizen in dit eerste stuk zijn afgebroken en hebben plaats moeten maken voor een parkeerterrein van Agfa-Gevaert. Beeld uit 1997.
Een wagen verlaat de fabriek. Er is reeds een verdieping bijgebouwd.
Het hoofdgebouw van de fabriek.
In het begin van de jaren tachtig werd het traject van de weg verlegd. Het oude gebouw uit het begin van de eeuw werd afgebroken.
De nieuwe gebouwen en de vernieuwde hoofdingang van Agfa-Gevaert.
Een plechtige optocht in 1919 n.a.v. het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tegenover het hoofdgebouw van Gevaert & Cie. enkele villa's.