Thema:

Prins Leopoldlei

De naam verwijst naar prins Leopold, de oudste zoon van koning Albert I. Hij werd in Brussel geboren op 3 november 1901. Op 10 november 1926 huwde kroonprins Leopold, Hertog van Brabant, met Astrid Bernadette, Prinses van Zweden die hem drie kinderen schonk: Josephine-Charlotte, Boudewijn en Albert. Na de dood van zijn vader volgde hij hem op 23 februari 1934 op als koning Leopold III. Wanneer het Belgische leger op 28 mei 1940 capituleerde voor de Duitse overmacht weigerde hij het land te verlaten.

Op 11 september 1941 huwde hij Mary-Liliane Baels. Leopold was sinds het overlijden van koningin Astrid in 1935 weduwnaar. Uit dit huwelijk werden nog drie kinderen geboren: Alexander, Marie-Christine en Maria-Esmeralda. Van juni 1944 tot juli 1950 vertoefde koning Leopold III in het buitenland, eerst omdat hij in Duitse gevangenschap verkeerde, later wegens het binnenlandse verzet tegen zijn terugkeer. Na een woelige koningskwestie deed koning Leopold III op 16 juli 1951 troonsafstand ten gunste van zijn oudste zoon Boudewijn en leefde sindsdien teruggetrokken op het kasteel in Argenteuil. Op 25 september 1983 overleed de vierde koning der Belgen.

Bestratingswerken. Rechts op de hoek met de Statielei Allsopp's Garden.
Gezicht van op de Statielei in 1999. Rechts Taverne De Zwaan, daarvoor ook Friuli en Prins Leopold geheten. aan de overzijde van de straat tea-room Ensor.
Prins Leopoldlei in de jaren twintig.
Voor de overwelving van de spoorweg stond de wekelijkse markt niet alleen op het Gemeenteplein maar ook op Statielei, Mechelsesteenweg en Prins Leopoldlei.
Gezicht van op de Mechelsesteenweg. Links café De Valk, rechts een kapperszaak.
Prins Leopoldlei in 1997. Bijna hetzelfde beeld als hierboven. Het café heet nu café Manger.