Luithagenbrug

Vele Mortselaars refereren aan deze plaats als ze het hebben over de “Afgebroken Brug” alhoewel de brug in kwestie al verdwenen is sinds 1974.

De brug werd gebouwd in 1922 bij de ophoging van het 8 km lange zuidelijke militaire ringspoor van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Zuid. Dit ringspoor werd aangelegd in 1878 en werd afgebroken in 1974.

De doortrekking van de tramlijn tot aan het Gemeenteplein werd doorgevoerd in 1923, een jaar nadat de brug voltooid werd. De gelijkgrondse spoorlijn werd toen ook verwijderd.

Bron: Mortselse Heemkundige Kring