Thema:

Edegemsestraat

Datum naamgeving: 10 juli 1882

In de beschrijving van de tiendwijken (1699) vormt de straat de westelijke zijde van de XIVde wijk, het Clijn Molenvelt. In die tijd stond er ook in het begin van de straat een gerechte of galg. In 1820 wordt de ligging en de loop van de straat als volgt omschreven: “Den weg genaemt Edegemsche straet beginnende aen het gehucht den ouden god loopende door de straet genaemd de beeck naer de gemeente van Edegem tot op het schyde der zelve gemeente, welke moet hebben een breedte van 21 voet of 6 ellen, zonder de gragten en heeft tegenwoordig de volgende breedte te weten (16 a 40)" Het eerste gedeelte wordt in 1833 gekasseid op voorwaarde dat dit gebeurt op kosten van de inwoners van het gehucht.

Het postgebouw werd rond 1908 gebouwd. In 1906 kreeg Alexis Winders toestemming van de gemeente om op deze plaats een koffie-spijshuis en twee woningen te bouwen. In het gebouw waren in de loop der jaren diverse bankinstellingen en een grootwarenhuis gevestigd.

In 1860 werd beslist een tolpaal te plaatsten op een 20-tal meter van de Oude-God. De opbrengst van die tolpaal werd tussen Edegem en Mortsel verdeeld naar rata van de door hen gekasseide en onderhouden weggedeelten. Reeds op 8 juli 1865 zal dit bareelrecht opgeheven worden op klacht van de weggebruikers, de pal stond immer te dicht bij een andere tolpaal in de Oude-God, veroorzaakte niets dan tijdverlies en de opbrengst was gering. Een grote gebeurtenis op het einde van vorige eeuw was het rechttrekken van de straat ter hoogte van de Eduard Arsenstraat. Hierdoor moest een voetweg, de Contichsenbinnenweg, verdwijnen.

Aan het begin van de straat, op de rechterkant, ligt zaal ’t Parkske die deel uitmaakt van het Cultureel Centrum. Ernaast ligt een speelpleintje en daarnaast de gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege, vroeger het St.-Vincentiuslyceum. Begonnen in een oud gebouw in de Eduard Arsenstraat, verhuisde de Franstalige vrije kleuterschool en lagere school eind 1931, begin 1932 naar villa rozenhof waar er een jaar later ook een middelbare afdeling bijkwam. Drie leerkrachten en 104 leerlingen verloren er het leven in het bombardement van 5 april 1943.

Eind jaren vijftig werd overgeschakeld op een Nederlandstalig middelbaar onderwijs. Tegenover ’t Parkske bevindt zich de ingang van de gemeentelijke kleuter- en basisschool Sint-Lutgardis. In 1899 werd er ten behoeve van de overleden van de Heilig-Kruisparochie een kerkhof gebouwd aan de linkerzijde van de straat. Na de aanleg van de gemeentelijke begraafplaats Cantecroy raakte dit kerkhof meer en meer in onbruik zodat de nog aanwezige graven momenteel verwijderd worden en het kerkhof een andere bestemming zal krijgen.

Bron: Mortselse Stratenboek, Mortselse Heemkundige Kring

Edegemsestraat gezien van op de Antwerpsestraat. Links café de Zwaan en rechts het postgebouw. De man met de bolhoed is fotograaf-uitgever Bongartz.
Het oude café De Zwaan is bij het verbreden van de straat afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor het enige hotel dat Mortsel rijk is: Hotel Bristol.
Sint-Vincentius na het bombardement van 5 april 1943. Op de plaats van de bomkrater stond een klas. Men is nog volop bezig puin te ruimen op zoek naar slachtoffers. Op de achtergrond de gehavende Heilig-Kruiskerk.
Edegemsestraat in het begin van de 20ste eeuw. Een weinig voorbij de Gustaaf Lavastraat in de richting van de Oude-God.

Deze houten huisjes stonden tegenover de Eduard Arsenstraat.