Thema:

Dorpsstraat

Datum naamgeving: 10 juli 1882

De straten die de Sint-Benedictuskerk omringen werden vroeger alle vier aangeduid als Dorpweg. Om ze van elkaar te onderscheiden werd aan deze benaming een nummer toegevoegd. De Dorpsstraat kreeg het nummer '4'. De benaming kan dus beschouwd worden als het enige overblijfsel van de vroegere naamgeving.

Wanneer men voor 1882 sprak van de Dorpstraat bedoelde men de straat van het dorp naar 'de statie', de Sint-Benedictusstraat dus.

Het oudste gebouw in de straat is het voormalige café Kretenburg, gebouwd in 1883.

Dorpsstraat gezien vanuit de tuin van Kretenburg(er)hof op het einde van de 19de eeuw.
Kretenburg(er)hof, gebouwd in 1883, was vroeger het lokaal van de spaar- en toneelmaatschappij De Duitenklievers en van de wielerclub De Moedige Trappers. Tevens de plaats waar de liberale toneelvereniging 't Zal wel gaan werd gesticht. De feestzaal achter het café werd in 1904 gesticht.
Hetzelfde beeld als hierboven, nu in 1997.